Download Mp3: Ire Kabiti – Bunmi Alase + Lyrics

Nigerian gospel singer Bunmi Alase releases a brand new song titled “Ire Kabiti” produced by Owen Charles.

The Yoruba [a language mostly spoken in the Western region of Nigeria] titled song in a verbatim translation to the English language simply means “Big Blessings.”

The very groovy song is a declaration and prayer to God for “all-around blessings” in all spheres and ramifications of life.

Stream and Download Mp3:

Download Mp3

Lyrics

Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o
Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o

Tin bawo waju mi ire
Tin bafe weyin wo ire
Tin bawo tunmi ire
Lojo ayemi oo ire

Call: ìrègbà gba
Response: Ire
Call: irekabiti
Response: Ire

Call: irefenfe
Response: ire
Call: irekerimo
Response: ire

Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o
Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o

Tin bawo waju mi ire
Tin bafe weyin wo ire
Tin bawo tunmi ire
Lojo ayemi oo ire

Iretoju ario (ire)
Iretetiagbooo (ire)
Iretenun asoo (ire)
Ninu aiye mi (ire)

Ninu odun yi o (ire)
Lorukojesuo oo (ire)

Call: ìrègbà gba
Response: Ire
Call: irekabiti
Response: Ire

Call: irefenfe
Response: ire
Call: irekerimo
Response: ire

Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o
Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o

Tin bawo waju mi ire
Tin bafe weyin wo ire
Tin bawo tunmi ire
Lojo ayemi oo ire

Ire o ire ire ayo nimofeo
Ireoo ire ire aanunimofe
Oya emawamibo ninu odunyi
Ninu Osunyio

Ninu osetimowayi
Alaanunmi ema wam ibo
Mi o fosimo laye mi
Mi ofe banuje o

Ojumi ri to laye mi
Etimi gboro
Aye gan mi o
Won tun seleya mi

Won loti tan funmi
Won nibo ni mofe gbegba
Olorun gbogo mi dide

Nisoju ota mi
Olorun gbogo mi jade
Kiyeye mi koda yeye
Ile tati bi mi wonni won okin se rere

“>

Mo yari mo won lowo
Molemi nitemi o mase rere
Iyati daddy mi ori mi koo mi ofe
Iyati mummy je eleda mi koo mi ofe

Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o
Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o

Call: ìrègbà gba
Response: Ire
Call: irekabiti
Response: Ire

Call: irefenfe
Response: ire
Call: irekerimo
Response: ire

Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o
Ire oo ire
Ire kabiti ni mo fe o

Tin bawo waju mi ire
Tin bafe weyin wo ire
Tin bawo tunmi ire
Lojo ayemi oo ire

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here